punt
Portefolio


 

Projectmanagement

De opzet en aanpak van een project gaat altijd in samenwerking met de opdrachtgever. Tijdens één of meerdere intensieve, inhoudelijke bijeenkomsten met de opdrachtgever en betrokkenen wordt de benodigde informatie verzameld en bestudeerd en de doel- of probleemstelling van het project duidelijk omschreven. Naar aanleiding van deze uitwisseling van informatie wordt er een concept projectplan opgesteld die met de opdrachtgever wordt besproken. Hierna wordt er een definitief plan van aanpak gemaakt waarin alle onderdelen van het plan uitvoerig worden behandeld.

In een tijdsplanning (als onderdeel van het plan van aanpak) worden de activiteiten en verwachtingen beschreven en uitgezet. Gedurende het traject is er kwaliteit bewaking en terugkoppeling...


info@xs4m.com | 06 425 29 770 | 071 523 05 51
© xs4m.com 2007-2024 English site Dutch site